กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ กระทรวงสาธารณสุข
Advertisement

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565

7 ก.พ. 2565 เวลา 20:28 | อ่าน 1,038
แชร์ไปยัง
L
รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ
Advertisement


ลูกจ้างชั่วคราวไม่ต้องผ่าน ก ก.พ10 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

โรงพยาบาลกระบี่..เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา
- เพศหญิง/เพศชาย
- อายุ 18 -35 ปี
- จบปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
**ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
- เพศหญิง/เพศชาย
- อายุ 18 -35 ปี
- จบปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
**ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปี
- จบปวส.สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ
**ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา
- เพศชาย/เพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปี
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
**ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

5. ตำแหน่งพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปี
- จบ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาบริหารธุรกิจ
**ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

6.ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปี
- จบ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาบริหารธุรกิจ
**ปฏิบัติงานประกันสุขภาพ
7. ตำแหน่งช่างประปา จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย
- อายุ 18 – 35 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน)
- จบ ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน
**ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ

8. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย
- อายุ 18 – 35 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน)
- จบ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ

9. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย
- อายุ 18 – 35 ปี
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่กับตำแหน่งหรือจบประถมศึกษาปีที่ 6
**ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม

10. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย
- อายุ 18 – 35 ปี
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่กับตำแหน่งหรือจบประถมศึกษาปีที่ 6
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

11. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย
- อายุ 18 – 35 ปี
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่กับตำแหน่งหรือจบประถมศึกษาปีที่ 6
**ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

12. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา
- เพศชาย/เพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปี
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่กับตำแหน่งหรือจบประถมศึกษาปีที่ 6
**ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
Advertisement
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565
โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.พ. 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประสิทธิ์พัฒนา ชั้น 4 รพ.กระบี่ (ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30น.)
โทร.075-626700 ต่อ 1044 (ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.)
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารที่แนบไว้ หรือ http://www.krabihospital.go.th

Advertisement

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 17 ก.พ. 2565 ทาง www.krabihospital.go.th

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้
พนักงานราชการ
หางานกระบี่


ความรู้งานราชการ

• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news