กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 44 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 21 มี.ค. 2566

8 มี.ค. 2566 เวลา 19:55 | อ่าน 1,525
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ44 อัตรา วุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เภสัชกร นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638138678146784345.pdf
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638133754764289304.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : เทคนิค บริการ บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี
- ม.ต้น ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638133704784297519.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เภสัชกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า นิติกร นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ บริหารทั่วไป เทคนิค บริการ
จำนวน : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี
- ม.ต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638132816439675277.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638131976109723315.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
เงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638131974425388357.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป
จำนวน : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638127671020123779.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล /นายช่างเทคนิค / นักรังสีการแพทย์ / เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลเบตง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เงินเดือน : 11,280 -19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638125041259782273.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานราชการ
หางานยะลา
หางานสุรินทร์
หางานลพบุรี
หางานสระบุรี
หางานราชบุรี
หางานเพชรบุรี


ความรู้งานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 205
• 196

สมัครตอนนี้

1,697