กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. - 18 ส.ค. 2566

20 ก.ค. 2566 เวลา 20:17 | อ่าน 10,764
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักโภชนาการ
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. เภสัชกร
4. เจ้าพนักงานพัสดุ
5. นายช่างเทคนิค
6. เจ้าพนักงานธุรการ
7. นักรังสีการแพทย์
8. นักทรัพยากรบุคคล


พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ15 อัตรา วุฒิ : ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักโภชนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป , วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638254424636535363.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เภสัชกร โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เงินเดือน : 22,750 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638253598934573094.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638252894765716287.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลสระบุรี
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ เทคนิค บริการ
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638252720244309756.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค / นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลเบตง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เงินเดือน : 13,800 - 19,500 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638248591906925006.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เงินเดือน : 22,750 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638246672601769411.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638243359418890576.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638242543362113248.pdf


รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เภสัชกร
เงินเดือน : - บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638242371025178554.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานราชการ
หางานกรุงเทพ
หางานสมุทรสาคร
หางานระยอง
หางานสระบุรี
หางานเพชรบุรี
หางานยะลา
หางานลพบุรี
หางานสุพรรณบุรี


ความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 173
• 511

สมัครตอนนี้

5,038