กรมประมง เปิดสอบ
กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2567

29 พ.ค. 2567 เวลา 18:30
กำลังรับสมัครอีก 9 วันจะสิ้นสุด


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานประมง
3. เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 32 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ม.ต้น ม.ปลาย ปวส.

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638542364411596267.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638542338267510347.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638542333817290531.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638542332364927980.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638542331123633800.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638542329761283407.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638542327979448277.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638538928116028733.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638537859764684206.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638537816468257792.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638537134494911148.pdf
รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638536148006142288.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองบริหารการคลัง)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638533742102466602.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638533739756222481.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638533738595736442.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638533737344302244.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์))
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638531914290936220.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638531912574777206.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์ (สำนักงานเลขานุการกรม)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638531910653477831.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638531088340621515.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638527703236498529.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638525741460773622.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638525739910130899.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638524017116216154.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638524015084000584.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี)
หน่วยงาน : กรมประมง
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
http://job.ocsc.go.th/images/Job/638524013077681060.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ทั้งหมดกรมประมง
พนักงานราชการ
หางานสุราษฎร์ธานี
หางานขอนแก่น
หางานลำพูน
หางานอุดรธานี
หางานสมุทรสาคร
หางานสงขลา
หางานระยอง
หางานสมุทรสาคร
หางานพิษณุโลก
หางานประจวบคีรีขันธ์
หางานสระแก้ว
หางานสมุทรสงคราม
หางานพะเยา
หางานมหาสารคาม
หางานเลย
หางานชัยนาท
หางานกาฬสินธุ์
หางานสุราษฎร์ธานี
หางานระนอง
หางานสมุทรสาคร
หางานชุมพร
หางานเชียงใหม่
หางานนราธิวาสความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 146
• 272

สมัครตอนนี้

1.0K