โลโก้สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานอัยการสูงสุด

23 พ.ย. 2566 ดู : 11,753 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 63 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-26 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

24 ส.ค. 2566 ดู : 25,456 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

6 เม.ย. 2566 ดู : 28,622 • พนักงานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20-27 เม.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

9 ธ.ค. 2565 ดู : 1,037 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งแรกจำนวน 10 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 65 – 12 ม.ค. 66

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

22 มี.ค. 2565 ดู : 1,643 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวนครั้งแรก 241 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. – 26 เม.ย. 2565

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

12 พ.ค. 2564 ดู : 1,274 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร (เนติฯ) วุฒิ ป.ตรี+เนติฯจำนวน 20 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

25 ธ.ค. 2563 ดู : 1,747 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ครั้งแรก 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-25 ม.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

23 มี.ค. 2563 ดู : 3,834 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 25 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. – 1 พ.ค. 2563

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

5 ก.พ. 2563 ดู : 2,813 • พนักงานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพักงานราชการทั่วไป จำนวนครั้งแรก 7 อัตรา (วุฒิ ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-26 ก.พ. 2563

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

30 ม.ค. 2563 ดู : 6,074 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ครั้งแรก จำนวน 209 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-28 ก.พ. 2563

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต