โลโก้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

11 ม.ค. 2567 ดู : 6,499 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-26 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกองทุน หางานกรุงเทพ

8 ก.พ. 2566 ดู : 534 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลุงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-21 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : ข้าราชการ

19 ม.ค. 2566 ดู : 492 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24-30 ม.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกองทุน

31 ธ.ค. 2565 ดู : 377 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลุงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ครั้งแรก 30 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-26 ม.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

24 ก.ค. 2565 ดู : 744 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI จำนวน 8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.โท) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : หางานกรุงเทพ

19 พ.ค. 2565 ดู : 752 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2565

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

18 ก.พ. 2564 ดู : 1,259 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลุงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติ (วุฒิ ป.ตรี) ครั้งแรก 20 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 18 มี.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

7 ธ.ค. 2563 ดู : 721 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-22 ธ.ค. 2563

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

20 ก.พ. 2563 ดู : 3,407 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลุงทุนปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวนครั้งแรก 10 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 19 มี.ค. 2563

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

6 ก.ย. 2562 ดู : 1,024 • พนักงานราชการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน ครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-19 ก.ย. 2562

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต