คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 สาขาวิชา 21 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 17-23 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 859 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 หน่วยพื้นที่ 318 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 17-30 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 3,232 ครั้ง)
กศจ. มุกดาหาร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 สาขาวิชา 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 17-23 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 412 ครั้ง)
กศจ. ขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 11 สาขาวิชา 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 23-17 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 283 ครั้ง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 16 สาขาวิชา 109 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 17-23 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 543 ครั้ง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ รับโอนข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ระดับปฏิบัติการ, ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ รับสมัครระหว่าง 1-9 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเอง - (สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 235 ครั้ง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 56 สาขาวิชา 99 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 14-22 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 475 ครั้ง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 กลุ่มวิชา 85 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 18-24 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 780 ครั้ง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการครู 15 สาขาวิชา 95 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 16-22 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเอง - (สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 580 ครั้ง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการครู 15 สาขาวิชา 77 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 16-22 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 561 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ - วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ก.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 3,371 ครั้ง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-29 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 979 ครั้ง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. – 10 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,717 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร (คนพิการ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,327 ครั้ง)
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย 2561 หลายพันอัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ก.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,925 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบหลักสูตรวิชาชีพครูระดับ ป.ตรี 5 ปี 2,074 คน วุฒิ ม.ปลาย, ปวช. รับสมัครระหว่าง 19-25 พ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,166 ครั้ง)
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกทระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 พ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,918 ครั้ง)
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกทระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 198 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 พ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,834 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...