โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-16 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 61 ครั้ง)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 212 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 126 ครั้ง)
อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง ตำบลละ 1 อัตรา รวม 17 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 28 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 187 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 1-10 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 220 ครั้ง)
สำนักงานเขตสาทร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 1-15 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 276 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 19-26 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,583 ครั้ง)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 5-15 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 128 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พ.ค รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 390 ครั้ง)
ด่านศุลกากรหนองคาย รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 18 - 29 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 9 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 414 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา วุฒิ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-28 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 275 ครั้ง)
โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ผู้ช่วย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-22 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 258 ครั้ง)
โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-24 เมษายน 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 317 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มี.ค. – 17 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 290 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 13 ตำแหน่ง 63 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง จนกว่าจะครบ รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 212 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 477 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มี.ค. 2563 จนกว่าจะคัดเลือก รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 212 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 237 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 23-27 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 179 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 9 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 17 – 25 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 351 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.4 ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 – 16 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 270 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...