สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 75 อัตร วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 216 ครั้ง)
เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 137 ครั้ง)
เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างทั่วไป 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 135 ครั้ง)
เทศบาลนครสกลนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 107 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรก 54 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 130 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 197 ครั้ง)
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 76 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 16-17 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 204 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-18 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 264 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 377 ครั้ง)
การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 559 ครั้ง)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา วุฒิ ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 1-5 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 238 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 615 ครั้ง)
เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-14 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,128 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 970 ครั้ง)
เทศบาลนนทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง 81 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ ใช้ความสามารถ รับสมัครระหว่าง 1-21 ส.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 958 ครั้ง)
เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องมีวุฒิ ใช้ทักษะความสามารถ รับสมัครระหว่าง 8-17 ส.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 679 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 19 ตำแหน่ง 72 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ และมีวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-24 ส.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 746 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. – 10 ส.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 354 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...