โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-7 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 243 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ก.ค. – 5 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 7 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 418 ครั้ง)
โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรีทางการพยาบาล รับสมัครระหว่าง 3-11 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 317 ครั้ง)
สำงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ก.ค. – 7 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 7 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 384 ครั้ง)
โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 45 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 22-26 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 229 ครั้ง)
สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 46 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 15-30 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 617 ครั้ง)
โรงพยาบาลฝาง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-19 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 367 ครั้ง)
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 31 อัตรา วุฒิ ม.ต้นขึ้นไป ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-24 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 280 ครั้ง)
โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-16 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 575 ครั้ง)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 142 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 345 ครั้ง)
อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง ตำบลละ 1 อัตรา รวม 17 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 326 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 1-10 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 330 ครั้ง)
สำนักงานเขตสาทร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 1-15 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 391 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 19-26 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,945 ครั้ง)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 5-15 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 217 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พ.ค รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 542 ครั้ง)
ด่านศุลกากรหนองคาย รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 18 - 29 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 664 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา วุฒิ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-28 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 426 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...