องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 83 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1-15 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 4 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 479 ครั้ง)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 114 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค. – 13 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 10 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 884 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 20 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 511 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรกจำนวน 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 20 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 572 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 20 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 410 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 20 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 484 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-15 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 405 ครั้ง)
เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 ตำแหน่ง 125 อัตรา วุฒิ ใช้ความสามารถพิเศษ, วุฒิ ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 22-30 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 500 ครั้ง)
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ รับสมัครสอบเป 24 ตำแหน่ง 62 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ และมีวุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 17-25 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 493 ครั้ง)
เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 72 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ และใช้วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-31 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 719 ครั้ง)
เมืองพัทยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 13 ตำแหน่ง 99 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 17-28 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 483 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 216 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-25 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 893 ครั้ง)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-18 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,012 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก รับสมัครบุคคลสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.4, ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 357 ครั้ง)
เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 72 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ธ.ค. 61 – 10 ม.ค. 62 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 871 ครั้ง)
เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 อัตรา วุฒิ ตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวส. รับสมัครระหว่าง 20-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 230 ครั้ง)
สำนักงานเขตประเวศ รับสมัครเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 12-21 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 369 ครั้ง)
สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช. รับสมัครระหว่าง 3-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 316 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...