เทศบาลนนทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง 81 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ ใช้ความสามารถ รับสมัครระหว่าง 1-21 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 658 ครั้ง)
เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องมีวุฒิ ใช้ทักษะความสามารถ รับสมัครระหว่าง 8-17 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 6 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 484 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 19 ตำแหน่ง 72 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ และมีวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-24 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 416 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. – 10 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 273 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั้วคราว 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 418 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 41 ตำแหน่ง 90 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ก.ค. – 1 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 968 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16-30 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 519 ครั้ง)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ อ่านแล้ว 232 ครั้ง)
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 312 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 – 26 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 271 ครั้ง)
เทศบาลนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ, ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 9-17 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 199 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 18 ตำแหน่ง 57 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 23 ก.ค. – 17 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 939 ครั้ง)
สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 47 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ, ม.ต้น ม,ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 9-20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 350 ครั้ง)
เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 71 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องมีวุฒิ รับสมัครระหว่าง 9-17 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 497 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 2-16 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 277 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 483 ครั้ง)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 421 ครั้ง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราาว 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-8 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 486 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...